07-Visita a ganadaria José Albino Fernandes.

06 – Aficionados assistiram ao trato do toiro bravo na ganadaria Rego Bo…
08-Visitas a ganadarias promoveram o convívio entre aficionados