praca_touros_palha_blanco

2017-03-09-PHOTO-00003543